Fibrinolitikler

Fibrinolitikler

Streptokinase:

Yan Etkileri:

– Allerji (titreme, ateş, döküntü, anafilaksi)

– Hipotansiyon: Hipotansiyon infüzyon sırasında ortaya çıkabilir, infüzyon hızını azaltmak veya infüzyonu durdurmak tansiyon düşüşünü düzeltebilir. Dopamin veya sıvı verilmesi de tansiyonu düzeltmek için yeterlidir.

– Kanama: En sık yan etkisi olan kanama yüzde 3-4 hastada görülür.

 

Kontrendikasyonları:

– Daha önce ağır allerjik reaksiyon gösteren hastalarda kontrendike

– Devam eden veya yakın zamanda geçirilmiş iç kanama

– İndirgenmiş kan koagülasyonunun tüm formları, kısmen kendiliğinden fibrinoliz ve yaygın pıhtılaşma bozuklukları

– Kısa bir süre önce geçirilen serebrovasküler hastalık; intrakraniyal veya intraspinal cerrahi

– İntrakraniyal neoplazi

– Yakın dönemde geçirilmiş kafa travması

– Kanama riski olan neoplazmlar

– Akut pankreatit

– Kontrol altına alınamayan hipertansiyon

 

Alteplase:

Alteplase 3-4 dakika yarılanma ömrüne sahiptir. Doku plazminojen aktivatörü (tPA) rekombinantıdır.

 

Yan Etkileri:

– Kanama

– İnme

– Anjiyoödem

 

Kontrendikasyonları:

– Var olan veya son 6 ay içerisinde geçirilmiş önemli kanama bozukluğu, var olduğu bilinen hemorajik diyatez, oral antikoagülan almakta olan hastalar (INR >1.3)

– Herhangi bir SSS harabiyeti öyküsü (örn. neoplazma, anevrizma, intrakranyal veya omurilik ameliyatı gibi)

– Subaraknoidal kanama dahil intrakranial kanama öyküsü, belirtisi ya da kuşkusu

– Kontrol altında olmayan, şiddetli arteriyel hipertansiyon

– Son 10 gün içerisinde geçirilmiş büyük bir ameliyat ya da önemli bir travma (halen geçirilmekte olan akut miyokard enfarktüsüyle ilişkili herhangi bir travma da dahil)

– Yakın dönemlerde geçirilmiş bir baş ya da kranyum travması

– Son 10 gün içerisinde geçirilmiş uzun ya da travmatik kardiyopulmoner resussitasyon (>2 dakika)

– Obstetrik doğum

– Üzerine kompres uygulanamayan bir kan damarına yakınlarda girilmiş olması

– Karaciğer yetmezliği, siroz, portal hipertansiyon (özofagus varisleri) ve aktif hepatit gibi şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu

– Örneğin diyabetteki gibi hemorajik retinopati ya da başka hemorajik oftalmik tablolar

– Bakteriyel endokardit, perikardit

– Akut pankreatit

– Son 3 ay içerisinde, belgelendirilmiş ülseratif gastrointestinal hastalık

– Arter anevrizmaları, arteriyovenöz malformasyonlar

– Kanama riski yüksek olan neoplazmlar

– Aşırı duyarlılık

 

Reteplase:

Rekombinant plazminojen aktivatörüdür. Fibrine daha az selektiftir ve yarılanma ömrü alteplase’a göre daha uzundur.

 

Kontrendikasyonları:

– Aşırı duyarlılık

– Aktif iç kanama

– Yakın geçmişte serebral kanama

– Yakın geçmişte intrakranial veya intraspinal operasyon

– Travma

– İntrakranial tümör

– Anevrizma

– Arteriovenöz malformasyon

– Kanama diatezi

– Ciddi hipertansiyon gibi kontrolsüz kanama riski taşıyan durumlar

 

Tenecteplase:

Kontrendikasyonları:

– Kontrolsüz kanama riski

– Aşırı duyarlılık

– Halen var olan ya da son 6 ay içerisindeki belirgin kanama bozukluğu; bilinen hemorajik diyatez.

– Halen, eş-zamanlı oral antikoagülan tedavisi almakta olan hastalar (INR >1.3)

– Herhangi bir MSS harabiyeti öyküsü (örn. neoplazma, anevrizma, intrakranyal ya da spinal cerrahi).

– Kontrol altında olmayan şiddetli arteriyel hipertansiyon

– Önceki 2 ay içerisinde majör cerrahi girişim, parankimal bir organdan biyopsi ya da önemli travma (bu şimdiki AME ile ilişkili her hangi bir travmayı da kapsar); yakınlarda geçirilmiş bir baş ya da kranyum travması

– Önceki 2 hafta içerisinde uzun sürmüş (>2 dakika) ya da travmatik kardiyopulmoner resusitasyon

– Karaciğer yetmezliği, siroz, portal hipertansiyon (özofagus varisleri) ve aktif hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer disfonksiyonu

– Aktif peptik ülserasyon

– Arteriyel anevrizma ve bilinen arteriyel veya venöz malformasyonlar

– Kanama riskinde artış ile birlikte olan neoplazmlar

– Akut perikardit ve/veya subakut bakteriyel endokardit

– Akut pankreatit

– Herhangi bir zamanda hemorajik inme ya da nereden kaynaklandığı bilinmeyen inme

– Önceki 6 ay içerisinde iskemik inme ya da geçici iskemik atak (GİA)

– Etkin madde tenekteplaza ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık

 

Diğer Fibrinolitikler:

– Lanoteplase

– Anistreplase (APSAC): Artık kullanılmamaktadır.

– Urokinase: Fibrin spesifik değildir, sadece pulmoner embolide kullanılır.