SUNUMLAR 

Japonya'nın Miyakonojo şehrinde yaşlı kulübü üyeleri arasında yapılmış ve pnömokok aşılama oranını öğrenmeye yönelik bir makaleyi konu almaktadır.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar dünya genelinde sık görülen, tedavi edilmediği zaman ciddi komplikasyonlara yol açan hastalıklardandır.

Anal fissür, hemoroidler, anorektal abse ve anorektal fistüller sık görülen anal bölge hastalıklarındandır ve genellikle ağrıya neden olurlar. 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) küçük havayolu hastalığı ve parenkimal yıkım sonucu oluşan hava akımı kısıtlılığıyla karakterize bir hastalıktır.

Mikrobiyota vücudumuzda bulunan simbiyotik, kommensal ve patojenik canlılara verilen addır. Bu canlılar arasındaki dengenin bozulması hastalıklara yol açar.

Araç dışı trafik kazası geçiren bir hastada oluşan tibia-fibula şaft fraktürüne ait vaka sunumunda ayrıca kemik kırıklarına genel yaklaşım anlatılmaktadır.

Akut pankreatit, pankreasın akut inflamatuar bir hastalığıdır ve şiddetli vakalarda mortalitesi çok yüksek düzeylere ulaşabilir.

Akut romatizmal ateş (ARA), grup A streptokokların (GAS) faringeal enfeksiyonunun nonsüpüratif komplikasyonlarından birisidir.

Hafif kognitif bozukluk normal bilişsel durum ve demans arasında bir ara durumu ifade eder ve demansa kadar ilerleyebilir.

Streptokinase, Alteplase, Reteplase ve Tenecteplase gibi fibrinolitikler miyokard enfarktüsü tedavisinde önemli etkiye sahiptirler.