Salmonella, Shigella (Gram negatif, sporsuz basil)

  1. Salmonella, hareketli (S. gallinarum ve S. pullorum hariç), glukozu yalnız asit yaparak parçalayanlar (S. typhiS. gallinarum), diğerleri glukozu parçalarken hem asit hem gaz oluşturur, laktozu kullanmazlar, TSI besiyerinde dipte asit, H2S oluştururlar (S. paratyphi hariç), indol negatif, sitrat pozitif, O ve H antijeni, Vi antijeni (S. typhiS. paratyphi A, C), enterotoksin ve sitotoksin (S. cholerasuisS. enteritidis), siderofor sentezi, plazmit, bakteriyosin, tifoid, enterokolit, sepsis
  2. Salmonella typhi, sadece insanlarda enfeksiyon yapar, Tifoda; ateş 37,5-38 C, 1. hafta sonuna doğru 39,5-40 C, 2. haftada 40-41 C ve nabız düşer
  3. Tifo ve paratifo tanısında hastalığın ilk haftasında etkeni izole etme şansı en yüksek kemik iliğindedir, 2. hafta ve sonrası dışkı, 2. haftadan sonra idrar, 4. hafta sonra taşıyıcıları belirlemek için safra
  4. Shigella, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, fimbriasız (S. flexneri hariç), laktozu kullanmazlar (S. sonnei hariç), H2S oluşturmaz, MR olumlu, VP olumsuz, üreaz oluşturmaz, sitratlı besiyerinde üremez, Shigatoksin (verotoksine benzer sitotoksin, HÜS gelişimine neden olur), 100 basilin ağızdan alımıyla enfeksiyon başlar, basilli dizanteri