Nocardia, Rhodococcus (Gram pozitif, aerobik basil)

  1. Nocardia asteroides, her türlü besiyerinde üreyebilir, hücre duvarında mikolik asit içerirkısmi ARB boyanır, fakültatif, intraselüler, kanlı agarda tebeşir beyazı koloniler, immun sistemi baskılanmış hastalarda bronkopulmoner hastalık, miçetoma, katalaz pozitif, oksidaz negatif
  2. Nocardia ve Actinomyces karşılaştırması:

3 İmmun suprese hastalar, kavitasyonun eşlik ettiği, SSS veya subkutan yayılımın olduğu pnömoni tablosunda Nocardia akla mutlaka getirilmelidir.

Rhodococcus, ARB boyanır, çiftçi ve veterinerlerde meslek hastalığı, abse oluşumuna yol açan granülomatöz inflamasyon oluşturur, Rhodococcus equii mikolik asit içerir