Neisseriaceae (Gram negatif, aerop diplokok)

  1. Oksidaz pozitif, katalaz pozitif, hareketsiz, sporsuz, karbonhidratları oksidasyonla parçalar
  2. Neisseria gonorrhoeae, Thayer Martin besiyeri ve çikolata agarda ürer, sadece insanda hastalık yapar, Koch postulatına uymaz, enfekte anneden doğum sırasında bebeğe ulaşırsa körlüğe kadar giden göz enfeksiyonu (oftalmiya neonatarum) oluşabilir, gonokoksik üretrit, tedavide sulfonamid ve penisilin direnci nedeni ile seftriakson ve florokinolonlar kullanılır, servisit, vulvit, bartolinit ve üretritin en sık etkeni
  3. Neisseria meningitidismenenjit ve septisemiye neden olur, bulaş direkt temas ve damlacıklar ile, polisakkarit kapsül, sadece insanda hastalık yapar, serogrup B, C, Y 5 yaş altı çocuklarda endemik hastalık yapar, serogrup A, C, Y ve W 135’e karşı polivalan polisakkarit-protein konjuge aşı kullanılır, serogrup B için etkin aşı yoktur, lipopolisakkarit septik şoktan sorumlu