Listeria, Erysipelothrix (Gram pozitif)

  1. Listeria, oda ısısında hareketli [Corynebacterium ve Erysipelothrix hareketsizdir (ayırıcı özellik)], Listeriyolizin O (bakterinin fagositer hücreler içerisinde canlı kalabilmesini sağlar), immünsuprese erişkinlerde, kanlı agarda beta hemoliz, CAMP testi pozitif, ANTON testi (tavşan gözü konjonktivasına saf kültür damlatılır), çiğ süt, peynir, donmuş et, dondurma, az pişmiş et ile bulaşır, katalaz pozitifoksidaz negatifneonatal sepsisyenidoğanda granülomatozis infantisepticasoğukta zenginleştirme yöntemi ile üretilebilirnötrofil ve monositlere yerleşebilirhücre içine yerleşerek ürerfagozom membranını hasara uğratırabse ve granülommenenjit
  2. Erysipelothrix rhusiopathiaeH2S oluşturur (gram pozitifler arasında ayırıcı), insanlarda erizipeloid (lokalize deri enfeksiyonu) / mühürlü parmak / balina parmak yapar, katalaz negatif, alfa hemoliz