Francisella, Bartonella, Cardiobacterium, Streptobacillus (Gram negatif aerob küçük basiller)

  1. Francisella tularensis, tularemi/glandüler ateş/tavşan ateşi/kene ateşi (ülseroglandüler en sık görülen klinik şekli, %70-85; glandüler %5-10; tifoidal %5-10 pnömonik %1-2; orofaringeal nadir), tonsillitsüpüratif lenfadenit, H2S pozitif, MacConkey ve EMB agarda üremez, genellikle kan kültürü negatiftir, kültürde yavaş ürer, intraselüler
  2. Tularemi (streptomisin ilk seçenek) bulaş yolları: 1. deri (kene, yeşilimsi at sineği) – 10 bakteri, 2. ağız (direkt kontamine besin) – 100.000.000 bakteri, 3. akciğer (soluma) – 50 bakteri, 4. kirli elin göze/ağıza götürülmesi
  3. Bartonella quintana (Siper humması/hendek ateşi) (insan vücut biti)
  4. Bartonella henselae (Kedi tırmığı hastalığı) (Kedi piresi)
  5. Bartonella bacilliformis (Oroya ateşi/Carrion ateşi) (tatarcık sineği-kum sineği)
  6. Bartonella taylorii ve Bartonella grahamii (kemirici piresi)
  7. Streptobacillus moniliformis (Sıçan ısırığı ateşi/Haverhill ateşi) (Sıçan)
  8. Cardiobacterium hominis, diğer gram negatiflerin ürediği MacConkey agarda üremez, geç ve yavaş ürer.
  9. Subakut Endokardit Etkenleri (HACEK):

Haemophilus parainfluenzae

Aggregatibacter aphrophilus ve Aggregatibacter actinomycetecommitans

Cardiobacterium hominis

Eikenella corrodens

Kingella kingea