Escherichia coli (Gram negatif basil, S tipi koloni)(+,+,-,-)

Enterotoksijenik E. coli (ETEC): Turist, cAMP ve cGMP düzeyini artırıp diare yapar

Enteropatojenik E. coli (EPEC): Yoksul ülkelerde yenidoğan diaresi

Enteroagregatif E. coli (EAEC): Persistan diare, kronik diare ve çocuklarda büyüme geriliği

Enterohemorajik E. coli (EHEC): Gelişmiş ülkelerde, Verotoksinojen E. coli (O157:H7), Hemolitik üremik sendrom (HÜS)

Enteroinvaziv E. coli (EIEC): Nadir görülür

 

 *İlk üçü ince bağırsağı tutan sekretuar diare, son ikisi kalın bağırsağı tutan diare

 

Escherichia coli ve Grup B streptokoklar 1 aydan küçük infantlarda SSS enfeksiyonlarının çoğunun nedeni olan organizmalardır

E. coli, laktozdan asit oluşturur, enteroagregatif gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonu, menenjit, sepsis, 44 C’de üremesi diğer bakterilerden (EnterobacterSerratia) ayırıcı, asit ve gaz yapar, H2S oluşturmaz, KCN testi negatif (P. aeruginosa pozitif)