Diğer Enterobakteriler (Edwardsiella, Klebsiella, Hafnia, Proteus, Morganella, Providencia, Erwinia)

  1. Edwardsiella, hareketlidir, glukozdan gaz yaparlar, sitratı kullanmazlar, H2S ve indol pozitif
  2. Klebsiella (-,-,+,+), H2S yapmaz, fenilalanini deamine etmez, birkaçı üreyi yavaş hidrolize eder, üriner yol enfeksiyonu, pnömoni, bakteriyemi, laktoz pozitif, H2S ve indol negatif, KCN’de üreyebilir, sitratı kullanır, kapsül ve endotoksin (LPS), siderofor, pnömokok ve Haemophilus influenzae kapsülleri ile çapraz reaksiyon verir
  3. Hafnia, hareketli, indol negatif, üreaz pozitif, jelatini eritir, VP pozitif, sitratı yavaş kullanır, hastane enfeksiyonu
  4. Proteus, fenilalanin deaminaz enzimleri vardır (Enterobacteriaceae içinde ayırıcı), swarming yayılmaüreyi hızlı hidrolize eder, H2S oluşturur, taş oluşumu, fimbria, hemolizin, Weil-Felix aglutinasyonu (Rickettsia tanısında)
  5. P. vulgaris indol yapar, P. mirabilis indol yapmaz
  6. Morganella, üriner yol enfeksiyonlarına ve yara enfeksiyonlarına neden olmaktadır
  7. Providencia
  8. Erwinia, bitki patojenidir