Bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Veillonella (Gram negatif anaerob bakteriler)

Basiller: Bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella

Koklar: Veillonella 

  1. Bacteroides fragilis; Kolonun normal flora üyesidir, endotoksik aktiviteleri yok veya çok az, kapsüllü kökenleri bulunmakta, ekstraselüler enzim üretir (Kollagenaz, IgA proteaz, DNAaz, SOD), birçok antibiyotiğe dirençli (beta laktamaz üretir), pleomorfik, sporsuz, karın cerrahisi sonrası enfeksiyon, tipik gram negatif hücre duvar yapısı, major yapı, lipopolisakkarit (aerop gram negatiflerin aksine endotoksik aktivitesi bulunmaz), enterotoksin (gastroenterit, sulu diyare), safra eklenen seçici besiyeri (BBE=Bacteroides Bile Esculin), intraabdominal abse
  2. Prevotella melaninogenica, çoğu pigmentli (siyah) koloni yapar, UV ışık altında tuğla kırmızısı floresan verir, safralı besiyerinde üremez
  3. Porphyromonas, safraya duyarlı, oral flora, GİS florasında en çok, diş ve diş eti enfeksiyonu (P. gingivalis)
  4. Fusobacterium, endotoksik aktivite, Vincent anjini, ülseratif gingivit, koloniler ekmek kırıntısı görünümünde, safraya duyarlı
  5. Veillonella, ağız florası