Farklı bakteri türleri hakkında kısa ve faydalı bilgileri burada bulabilirsiniz.

Salmonella ve Shigella gram negatif sporsuz basillerdir. Salmonella tifo, enterokolit gibi hastalıklara neden olurken Shigella basilli dizanteri etkenidir.

Escherichia coli, S tipi koloni oluşturan gram negatif basildir ve enteroagregatif gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olabilir. 

Enterobacteriaceae ailesinde yer alan bakteriler gram negatif, sporsuz basillerdir. Bu bakteriler katalaz pozitif ve oksidaz negatiftirler. 

Hazırladığım sunum dosyalarına buradan erişebilirsiniz.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) küçük havayolu hastalığı ve parenkimal yıkım sonucu oluşan hava akımı kısıtlılığıyla karakterize bir hastalıktır.

Mikrobiyota vücudumuzda bulunan simbiyotik, kommensal ve patojenik canlılara verilen addır. Bu canlılar arasındaki dengenin bozulması hastalıklara yol açar.

Araç dışı trafik kazası geçiren bir hastada oluşan tibia-fibula şaft fraktürüne ait vaka sunumunda ayrıca kemik kırıklarına genel yaklaşım anlatılmaktadır.